Na americkém Stanfordu byl proveden výzkum, který hodnotil míru soustředěnosti jednotlivých lidí. Nejvyšší míru vykazovali lidé, kteří měli telefon v jiné místnosti, a naopak nejhůře si vedli ti, kteří ho měli položený na stole. Pokud pracujeme s telefonem položeným na stole, stojí nás mnohem více úsilí se soustředit. Podvědomě pořád čekáme, kdy nás upozorní, že je něco nového.

O vlivu telefonů na náš mozek vzniká neustále celá řada výzkumů. Není náhodou, že se stále častěji setkáváme s termínem – Digitální detox. Skutečnost, že máme nutkání neustále brát telefon do ruky, je z velké části ovlivněna sociálními sítěmi. Ty byly vytvořeny tak, aby nám zvyšovaly hladinu dopaminu v těle. Proto na ně tak rádi chodíme.

„Když sledujeme mozek lidí, kteří berou heroin, a těch, co jsou závislí na sociálních sítích, výsledky jsou úplně stejné,“ popisuje odborník na lidský mozek MUDr. Martin Stránský.

Na sociálních sítích můžeme nalézt spoustu inspirace, ale často se potýkáme i s tím, že se porovnáváme s ostatními. Což nemusí být vždy konstruktivní, zvláště pokud naše psychika není v harmonii. Někteří lidé si již vliv telefonu a sociálních sítí na svůj mozek uvědomují. Problém nastává ale například u dětí, které to ještě neumí rozpoznat.

Duševní klid a čistá mysl jsou tím nejdůležitějším klíčem ke štěstí. Proto se stále častěji mluví o tom, že bychom si od telefonů a sociálních sítí měli dávat pauzy. Zvláště pokud procházíme složitějším obdobím. Tehdy mají na naši psychiku největší dopad. Paradoxem je, že právě v těchto momentech se na sociální sítě uchylujeme nejčastěji.

Důležité tedy je pozorovat, jaký vliv má na naši mysl používání moderních technologií. A poté si racionálně zhodnotit, kdy je telefon tzv. dobrým sluhou a kdy naopak špatným pánem. To můžeme posoudit jen tehdy, když z této hry vystoupíme a budeme ji nestranně pozorovat.

Výzkumy ukazují, že každá nastupující generace je méně šťastná než ta předchozí. Dle MUDr. Stránského je to především proto, že jsme se naučili měřit úspěch a štěstí prostřednictvím komerčních úspěchů a hmotných statků. Ne na základě duševního klidu.