Jan Vojáček je lékařem, který hovoří o řadě témat z oblasti zdraví. A hlavně o tom, že pokud naše tělo postihne nemoc, měli bychom k řešení problému přistupovat celistvě. Řešit příčiny nemoci, a ne pouze důsledek (čili ne pouze nemoc jako takovou).

Jan Vojáček se věnuje tzv. funkční medicíně. Tento rok vydal knihu Umění být zdráv, jejíž prodej roste vysokým tempem a oslovuje stále více lidí. Přináší celou řadu zajímavých myšlenek, za které je z jedné strany ostře kritizován a z druhé velmi pozitivně přijímán. Dle svých zkušeností předává veřejnosti rady, jak si vybudovat odolný imunitní systém, udržet si zdraví a cítit se dobře ve svém těle.

V knize se také zaobírá myšlenkou, proč stále roste počet lidí, kteří jsou nemocní. Mluví o vlivu stresu a stravy na lidské zdraví, kterého si je většina z nás už vědoma.

Ovšem důležité pro naše duševní i fyzické zdraví je i čas strávený o samotě, sebeláska, mezilidské vztahy, míra používání moderních technologií aj.

Uvádí také konkrétní tipy, jak posílit své zdraví, a rovněž čtenářům předkládá témata k zamyšlení, jaký vliv má na lidské zdraví naplňování našeho životního poslání a vzájemné působení mužského a ženského principu.

Jan Vojáček působí na Pražské klinice Endala. Ve svých přednáškách uvádí, že celý život je cesta. Ta jeho určitě nebyla jednoduchá. Od řady lidí sklízí vděk, protože předává skutečně cenné myšlenky a informace k tomu, aby v sobě každý mohl probudit svůj vlastní samoléčící systém.

Kniha Umění být zdráv je v této době skvělé a aktuální čtení, které by doma nemělo chybět.