SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Social 21 s.r.o.
IČ: 069 37 829
se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v ob. rej. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291694

email: glosa@glosa.social

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení ohledně výrobků a služeb společnosti Social 21 s.r.o. v projektu GLOSA.SOCIAL dle zákona č. 480/2004 Sb.

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy výše uvedenému správci osobních údajů za účelem zasílání reklamních a obchodních sdělení, spočívajících zejména nabízení výrobků a služeb, a to prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání.

Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat sdělením na emailovou adresu: glosa@glosa.social

Jakožto subjekt údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovány, žádat přístup k údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz údajů vysvětlení týkající se zpracování nebo se obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uživatel sděluje, že je oprávněn tento souhlas udělit, tedy že dosáhl věku minimálně 15 let.