SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Social 21 s.r.o.
IČ: 069 37 829
se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v ob. rej. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291694

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
E-mail: glosa@socialawards.social

Uživatel webu GLOSA.SOCIAL udělením souhlasu se zpracováním cookies souhlasí také se zpracováním osobních údajů ve spojitosti s tzv. remarketingovou kampaní poskytovanou společností Facebook Inc.

Tato remarketingová kampaň slouží k cílení reklamy a úpravě obsahu webového rozhraní pro daného uživatele, který navštíví web GLOSA.SOCIAL, případně profil GLOSA.SOCIAL na síti Facebook, či také Instagram. Bližší funkce tohoto systému s jednotlivými prvky je popsána také na dále uvedené URL adrese: https://www.facebook.com/business/goals/retargeting. Při tomto zpracování tedy dochází zejména k evidenci IP adresy uživatele webu, pohybu uživatele na webu nebo využívání jednotlivých funkcí a následnému přizpůsobení obsahu a reklamy.

Doba zpracování – 12 měsíců

Účelem tohoto zpracování je výhradně přizpůsobení a cílení reklamních nebo informačních sdělení pro uživatele, případně zpětný odkaz na web GLOSA.SOCIAL.

Příjemci osobních údajů zpracovaných na základě tohoto souhlasu: provozovatel remarketingové kampaně – Facebook Inc.

Uživatel má vzhledem k tomuto zpracování následující práva:

  1. vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
  2. požadovat po správci údajů informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a komu byly případně předány,
  3. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  4. vyžádat si u správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  5. požadovat výmaz těchto osobních údajů – v případě odpadnutí důvodu pro zpracování, tedy odvolání souhlasu,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností,
  7. požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou,
  8. právo na případnou přenositelnost údajů.

Subjekt údajů odkliknutím souhlasu stvrzuje, že tento souhlas byl udělen zcela svobodně na základě jeho vlastní vůle po odpovídajícím poučení o právech nezávisle na jiných právních jednáních.