Rostliny, které hrají? Zdá se vám to divné? Ale je tomu skutečně tak. Ve Španělsku se podařilo zkonstruovat první klavír, který vyluzuje úžasné tóny po doteku rostlin. Ty, jakožto zdroj přirozené elektrické energie, využila firma Bioo a vytvořila tak světový unikát.

Unikátní klavír je k vidění v Biotechnologické botanické zahradě na Ibize. Umístěn tam je od srpna 2020. Návštěvníci si mohou vyzkoušet na něj i zahrát.

Když se lidská ruka dotkne rostliny, začne produkovat elektrické napětí, které lze převést na zvuk či světlo. A právě na základě tohoto principu byl klavír zkonstruován.

Působení rostlin a hudby má na lidskou psychiku velmi pozitivní vliv, proto není divu, že tento klavír přitahuje stále více pozornosti a obdivu. Tóniny, které tento tzv. „zelený klavír“ vyluzuje, jsou nejen pro lidský sluch velmi příjemné a relaxační, ale je i unikátní podívanou a prvním klavírem takového druhu.

Poslechněte si následující nahrávku a sami posuďte, jaký vliv na vás zelený klavír má.

Španělská firma Bioo se zabývá výzkumem biotechnologií a výrobou elektřiny ekologickým způsobem. V minulosti například vytvořili baterii, která je napájená z půdy. Snaží se uvádět na trh produkty a inovace, které přírodě dále neubližují, a naopak jí pomáhají a vyživují ji. Do svých inovačních projektů zapojují rostliny velmi často.

Firma Bioo již obdržela řadu ocenění za své projekty, které se jeví do budoucna jako velmi přínosné a udržitelné. Její vizí je sloučit přírodu s technologií. Snaží se neustále nalézat inovativní řešení, která zlepšují kvalitu života a zároveň mají pozitivní dopad na přírodu.