Biohacking je systém, který nám pomáhá cítit se skvěle, jak po stránce fyzické, tak i psychické. Pokud se cítíme skvěle, naše tělo je zdravé a náš nervový systém je v harmonii, podáváme lepší pracovní výkony, zánětlivost v těle se snižuje, imunitní systém je odolný, tvoříme fungující mezilidské vztahy a celkově snáze naplňujeme svůj potenciál.

Co všechno lze do biohakingu řadit? Škála technik, které můžeme aplikovat do svého života je opravdu mnoho.

Spadá sem kvalitní spánek, adekvátní fyzická aktivita, vyvážená strava, otužování, ale i například meditace a mindfullnes, dechové techniky, čas strávený v přírodě, půstování a mnoho dalšího.

Nejdůležitějším aspektem je zkoumání sebe sama. Vyzkoušejte si jednotlivé přístupy, jaké mají vliv konkrétně na vás, a pak zhodnoťte, jestli vám dělají dobře či ne. Co je blahodárné pro jednoho, nemusí mít tak pozitivní vliv na druhého. Každý jsme jedinečný a individuální. Důležité je naslouchat vlastnímu tělu.

Do biohackingu spadá i řada vědeckých technik a přístupů. Můžeme provádět jednotlivé činnosti a zároveň zkoumat náš mikrobiom, kvalitu spánku, HRV či krevní testy.

Dá se říci, že díky biohackingu přebíráme zodpovědnost za své zdraví. Nepředáváme zodpovědnost sami za sebe lékům a lékařským metodám. Aktivně pracujeme na udržení zdraví a životní pohody. Tyto přístupy je však nutno do svého života zařadit dlouhodobě. Dobrou zprávou je, že pokud je to pro vaše tělo skutečně prospěšné, začnete se na tyto metody těšit. Vaše tělo je začne vyžadovat. Například se začnete těšit na studenou sprchu po ránu a na denní dávku fyzické aktivity.