Jak by vaše situace byla lepší, kdybyste se soustředili jen na to dobré? V tom případě jste se setkali s učebnicovým příkladem toxické pozitivity.

Tento nový výraz známé lidské vlastnosti je přesně psychology definován jako „úmyslné bagatelizování validních negativních emocí jedince a přesvědčení, že jedinec bude spokojen jen tehdy, kdy se soustředí v životě jen na to dobré“. I když tato definice nezní závažně, její důsledky mohou být pro lidskou psychiku zničující.

Ačkoliv jsme se s toxickou pozitivitou už všichni alespoň jednou setkali, tak jen díky pandemii koronaviru bylo možné ji správně pojmenovat a psychologové ji nyní i lépe rozeznají. V době lockdownu se u lidí začaly šířit negativní myšlenky a strachy, nejen z nemoci samotné, ale i ze ztráty práce, finančních potíží či z úplně prosté ztráty každodenního rytmu práce, který je pro některé složitý při home office dodržet. Objevili se ale tací, kteří se snažili tyto strachy u druhých vyvrátit, avšak ne smysluplným rozhovorem, ale přehnanou bagatelizací jejich problémů. Co ale můžete vypozorovat i vy sami je, že jedinec propagující toxickou pozitivitu se s vaší situací nesetkal, anebo mu v dohledné době nehrozí. Je snadné říci „mysli pozitivně, najdeš si novou práci“, když váš kamarád pracuje pro své rodiče, či v sektoru, který je i za pandemie potřeba. A když má váš osobní trenér doma malé fitko, taky asi neporozumí vašim strachům ze ztráty formy.

Problém nastává však v momentě, kdy si jedinec nevezme přehnanou pozitivitu k srdci, ale místo toho začne upadat do ještě větších depresí způsobených neporozuměním od svého okolí. Někteří mohou být i vzteklí, závistiví, a dokonce i absolutně přetrhat kontakty s toxicky pozitivním jedincem.

Jak se tedy toxické pozitivitě bránit? Podle doktorky Elizabeth Dericksonové je důležité akceptovat své emoce, nezahánět je do kouta a dát jim čas, nestyďte se za ně.

Potlačováním těchto emocí, jak vám toxicky pozitivní lidé radí, ubližujete sami sobě. Dále pak dávejte pozor na to, kým se obklopujete, je nutné mít okolo sebe lidi, kteří vás podpoří a nestrhnou dolů. A nakonec si uvědomit, že někteří lidé mohou být toxicky pozitivní kvůli své vlastní ignoraci, ale někteří i proto, že skrývají své vlastní strachy, a tím, že utlačují ty vaše, se vlastně snaží potlačit ty svoje.